Dostęp do systemu SAP

Procedura zgłaszania nowego użytkownika w systemie:

  1. Osoba ubiegająca się o uprawnienia w systemie SAP wypełnia Formularz zgłoszeniowy do systemu SAP.
  2. Kierownik jednostki organizacyjnej oraz użytkownicy kluczowi z obszarów podpisują formularz.
  3. Formularz w formie papierowej należy przesłać do DAK.

 

Wymagania sieciowe:

1. Dostęp z komputerów dodanych do Active Directory, które uwierzytelniają się po 802.1X na odpowiednio skonfigurowanych switach. Kontenerem komputerów mających dostęp zarządza DSI.
2. Dostęp przez VPN z tokenem na podstawie wniosków https://it.uw.edu.pl/vpn/