Dostęp do systemu SAP

Procedura zgłaszania nowego użytkownika w systemie:

  1. Osoba ubiegająca się o uprawnienia w systemie SAP wypełnia Formularz zgłoszeniowy do systemu SAP.
  2. Kierownik jednostki organizacyjnej oraz użytkownicy kluczowi z obszarów podpisują formularz.
  3. Formularz w formie papierowej należy przesłać do DAK.

 

Dostęp do SAP – wymagania sieciowe:

1. Dostęp jest możliwy z komputerów dodanych do domeny Active Directory i odpowiednio skonfigurowanych. Grupą komputerów mających dostęp zarządza Dział Serwisu Informatycznego.
2. Dostęp jest możliwy za pomocą VPN z użyciem tokena. Dostęp oraz token otrzymuję się na podstawie wniosków https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/internet/UslugiInternetVPN