Dostęp do systemu SAP

Procedura zgłaszania nowego użytkownika w systemie:

  1. Osoba ubiegająca się o uprawnienia w systemie SAP wypełnia Formularz zgłoszeniowy do systemu SAP.
  2. Kierownik jednostki organizacyjnej oraz użytkownicy kluczowi z obszarów podpisują formularz.
  3. Formularz w formie papierowej należy przesłać do DAK.

Dostęp do SAP – wymagania sieciowe:

1. Dostęp jest możliwy z komputerów dodanych do domeny Active Directory i odpowiednio skonfigurowanych. Grupą komputerów mających dostęp zarządza Dział Serwisu Informatycznego.
2. Dostęp jest możliwy za pomocą VPN z użyciem tokena. Dostęp oraz token otrzymuję się na podstawie wniosków https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/internet/UslugiInternetVPN

Środowisko SAP:

Środowisko deweloperskie ERD:
    ERD 100 Mandant konfiguracyjny
Środowisko testowy ERT:
    ERT 200 Mandant testowy – testy funkcjonalne
Środowisko produkcyjne ERR:
    ERR 400 Mandant przedprodukcyjny – testy funkcjonalne z prawdziwymi danymi
Środowisko produkcyjne ERP:
    ERP 400 Mandant produkcyjny