Formularz zgłoszeniowy

Formularz wypełnia osoba ubiegająca się o uprawnienia do systemu SAP.

Aby wypełnić formularz osoba ubiegająca się o uprawnienia musi się zalogować poprzez konto Active Directory. W przypadku braku takiego konta należy je aktywować poprzez zmianę hasła na stronie https://mojekonto.uw.edu.pl/

Procedura zgłaszania wniosków o nadanie lub modyfikację uprawnień

  • ZGŁASZAJĄCY wypełnia formularz zgłoszeniowy na strony http://formularze.adm.uw.edu.pl
  • ZGŁASZAJĄCY tworzy zgłoszenie w systemie JIRA załączając podpisany (ręcznie lub cyfrowo) skan/plik pdf formularza uprawnień. UWAGA: formularz musi być podpisany przynajmniej przez przełożonego i użytkownika kluczowego.
  • DAK nadaje uprawnienia w systemie SAP i zamyka zgłoszenie.
  • ZGŁASZAJĄCY otrzymuje e-mail z informacją o statusie realizacji zgłoszenia.

Proszę nie wysyłać formularzy faxem.

W przypadku problemów z wypełnieniem formularza należy utworzyć zgłoszenie do zespołu DAK-SAP w systemie JIRA

 
Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z instrukcją wypełniania formularza SAP oraz procedurą zgłaszania nowego użytkownika
WAŻNE – Na formularzu podpisuje się Kierownik Jednostki oraz Użytkownik kluczowy SAP (Sprawdź kto jest użytkownikiem kluczowym SAP z danego obszaru).

Formularz znajduje się pod adresem http://formularze.adm.uw.edu.pl/