Formularz zgłoszeniowy

Formularz wypełnia osoba ubiegająca się o uprawnienia do systemu SAP.

Aby wypełnić formularz osoba ubiegająca się o uprawnienia musi się zalogować poprzez konto Active Directory. W przypadku braku takiego konta należy je aktywować poprzez zmianę hasła na stronie https://mojekonto.uw.edu.pl/

Proszę nie wysyłać formularzy faxem.

W przypadku problemów z wypełnieniem formularza należy napisać maila na adres sap-dak@adm.uw.edu.pl

 

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z instrukcją wypełniania formularza SAP oraz procedurą zgłaszania nowego użytkownika
WAŻNE – Na formularzu podpisuje się Kierownik Jednostki oraz Użytkownik kluczowy SAP (Sprawdź kto jest użytkownikiem kluczowym SAP z danego obszaru)
Formularz zgłoszeniowy SAP