Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika portalu samoobsługi pracowniczej SAP ESS dostępny jest PDF.