Lista osób upoważnionych do składania zgłoszeń

PA
Magdalena Gaczyńska
Alina Bodytko
Maria Guzik
Anna Jurkiewicz
Kinga Bartoszewska
Magdalena Siemczuk
PY
Jolanta Siemaszko
Katarzyna Grela
Katarzyna Potoczna
Katarzyna Biernat-Pilarska
FI COPS SD FIAA
Ewa Mikłaszewicz
Paweł Zdzieborski
Ewa Odzimkowska
Urszula Wrzodak
Katarzyna Jabłońska
Marzena Warszawin – Giżycka
Edyta Hynowska
Tomasz Szynal
Barbara Latoszek
Karolina Pośnik
Anna Gościńska
Agnieszka Głąb
Bogusława Wojciechowska
Danuta Owies
Studia Doktoranckie
Małgorzata Marszałek