Pomoc

Z uwagi na bezpieczeństwo danych przechowywanych w systemie SAP oraz zgodnie z wymogami określonymi w Polityce Bezpieczeństwa Informacji (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 39 z dnia 2007-11-05) wymagana jest zmiana hasła przez użytkowników nie później niż co 30 dni.

  1. Nie pamiętam hasła. Co mam zrobić?

a) Jeżeli dana osoba posiada służbowy adres e-mail (z domeną należącą do uw) wówczas, używając tego adresu należy wysłać e-mail na adres sap-dak@adm.uw.edu.pl z następującymi informacjami:

Temat wiadomości: Odzyskanie hasła SAP

Proszę o nadanie nowego hasła do aplikacji.

Imię:

Nazwisko:

System: SAP

Telefon uniwersytecki:

login SAP:

Mandant:

 

Nowe hasło zostanie przekazane pocztą elektroniczną. Przy pierwszym logowaniu system wymusi zmianę hasła. UWAGA! Adres e-mail, z którego wysyłana jest prośba o odzyskanie hasła, musi być adresem osoby ubiegającej się o hasło. Adres e-mail nie może być ogólnym adresem dziekanatu lub wydziału.

b) Jeżeli dana osoba NIE MA służbowego adres e-mail (z domeną należącą do uw)wówczas oznacza to, że użytkownik musi osobiście zgłosić się do DAK z dowodem osobistym (Krakowskie Przedmieście 26/28, dawny budynek CIUW, II piętro, pokój 219).

Brak uniwersyteckiego konta pocztowego lub jego nie używanie oznacza niepodporządkowanie się Zarządzeniu nr 16 Rektora z dnia 18.04.2007 w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników i studentów UW.

  1. Konto zostało zablokowane z powodu błędnego logowania. Co mam zrobić?

– należy napisać maila (z swojego imiennego uniwersyteckiego konta mailowego) na adres sap-dak@adm.uw.edu.pl z następującymi informacjami:

Temat wiadomości: Odblokowanie użytkownika.

Proszę o odblokowanie mojego użytkownika.

Imię:

Nazwisko:

System: SAP

Telefon uniwersytecki:

login SAP:

Mandant:

 

  1. Jakie są wymagania dotyczące haseł?

Bezpieczne hasło musi zawierać:
– przynajmniej 2 duże litery
– przynajmniej 2 znaki niealfabetyczne
– przynajmniej 2 cyfry
– nie może być krótsze niż 8 znaków
Niedopuszczalne jest używanie w hasłach imion, nazwisk, numerów rejestracyjnych, adresu zamieszkania itp. Konta niespełniające powyższych wymagań będą blokowane bez ostrzeżenia, dlatego zalecamy stosowanie bezpiecznych haseł.
Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej, okresowej zmiany hasła.