Nie pamiętam hasła

Nie pamiętam hasła. Co mam zrobić?

Procedura zgłaszania wniosków o zmianę hasła lub odblokowanie konta do zespołu SAP-DAK

  • ZGŁASZAJĄCY wypełnia formularz zgłoszeniowy * w JIRA uzupełniając login do systemu oraz nazwę systemu SAP.
  • DAK na podstawie wypełnionego formularza odblokowuje konto lub nadaje hasło pierwotne, a następnie zamyka zgłoszenie.
  • ZGŁASZAJĄCY otrzymuje e-mail z informacją o statusie realizacji zgłoszenia wraz z niezbędnymi informacjami potrzebnymi do zalogowania się do systemu.

* Wymagane logowanie kontem Active Directory – W przypadku braku takiego konta należy je aktywować poprzez zmianę hasła na stronie https://mojekonto.uw.edu.pl/