Wymagania dotyczące hasła

Jakie są wymagania dotyczące haseł?

Z uwagi na bezpieczeństwo danych przechowywanych w systemie SAP oraz zgodnie z wymogami określonymi w Polityce Bezpieczeństwa Informacji (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 39 z dnia 2007-11-05) wymagana jest zmiana hasła przez użytkowników nie później niż co 30 dni.

Bezpieczne hasło musi zawierać:
– przynajmniej 1 duże litery
– przynajmniej 1 znaki niealfabetyczne
– przynajmniej 1 cyfry
– nie może być krótsze niż 8 znaków
Niedopuszczalne jest używanie w hasłach imion, nazwisk, numerów rejestracyjnych, adresu zamieszkania itp. Konta niespełniające powyższych wymagań będą blokowane bez ostrzeżenia, dlatego zalecamy stosowanie bezpiecznych haseł.
Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej, okresowej zmiany hasła.