Zablokowane konto

Konto zostało zablokowane z powodu błędnego logowania. Co mam zrobić?

Procedura zgłaszania wniosków o zmianę hasła lub odblokowanie konta do zespołu DAK-SAP

  • ZGŁASZAJĄCY wypełnia formularz zgłoszeniowy * w JIRA uzupełniając login do systemu oraz nazwę systemu SAP.
  • DAK na podstawie wypełnionego formularza odblokowuje konto lub nadaje hasło pierwotne, a następnie zamyka zgłoszenie.
  • ZGŁASZAJĄCY otrzymuje e-mail z informacją o statusie realizacji zgłoszenia wraz z niezbędnymi informacjami potrzebnymi do zalogowania się do systemu.

* – wymagane logowanie kontem Active Directory