Portal samoobsługi pracowniczej SAP ESS

Portal dostępny jest pod adresem:

Portal umożliwia dostęp do przechowywanych w SAP informacji dotyczących logującego się użytkownika, m.in. o warunkach zatrudnienia, zwolnieniach lekarskich, urlopach, paskach wynagrodzeń.

W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości w danych należy zgłosić je do użytkowników kluczowych danego obszaru SAP: