Proces serwisowy SAP

Dział Aplikacji Komputerowych koordynuje proces serwisowy SAP. W ramach procesu obsługiwane są zgłoszenia błędów oraz wnioski o zmianę. Zgłoszenia błędów oraz wnioski o zmianę są przekazywane do firmy realizującej usługi serwisowe konfiguracji SAP na UW:

a w przypadku diagnozy, że błąd leży po stronie producenta platformy aplikacyjnej SAP, są przekazywane dalej do firmy

 

Lista osób uprawnionych do zgłaszania błędów i wniosków o zmianę dostępna jest w tym miejscu.

 

Rejestr wszystkich zgłoszeń błędów i wniosków o zmianę dostępny jest w tym miejscu.

 

Procedura zgłaszania błędów jest dostępna w tym miejscu.

Formularz do zgłaszania błędów dostępny jest w tym miejscu.*

 

Procedura wniosków o zmianę  jest dostępna w tym miejscu.

Formularz do zgłaszania wniosków o zmianę dostępny jest w tym miejscu.*

 

*Wymagane logowanie Active Directory Jak zalogować się do systemu JIRA