Procedura tworzenia nowego konta bankowego w ramach istniejącego banku

  • ZGŁASZAJĄCY wypełnia formularz bankowy.
  • ZGŁASZAJĄCY wypełnia formularz zgłoszeniowy w JIRA (wniosek o zmianę) oraz dołącza formularz bankowy.
  • DAK na podstawie wypełnionego formularza JIRA oraz formularza bankowego wprowadza zmianę na mandancie developerskim a następnie testowym.
  • ZGŁASZAJĄCY testuje zmianę i podejmuje decyzję o jej wgraniu na mandant produkcyjny.
  • Po weryfikacji zmiany na mandancie produkcyjnym ZGŁASZAJĄCY zamyka zgłoszenie w systemie JIRA.