Procedura wniosków o zmianę

  • ZGŁASZAJĄCY wypełnia formularz zgłoszeniowy w JIRA
  • DAK na podstawie wypełnionego formularza JIRA zakłada zgłoszenie w systemie obsługi zgłoszeń wykonawcy (S&T)
  • WYKONAWCA dokonuje wyceny zmiany, w razie potrzeby kontaktuje się ze ZGŁASZAJĄCYM w celu doprecyzowania szczegółów zmiany
  • DAK analizuje wycenę i po akceptacji kosztów zleca wykonanie prac
  • WYKONAWCA wprowadza zmianę na mandancie developerskim a następnie testowym.
  • ZGŁASZAJĄCY testuje zmianę i podejmuje decyzję o jej wgraniu na mandant produkcyjny.
  • Po weryfikacji zmiany na mandancie produkcyjnym ZGŁASZAJĄCY zamyka zgłoszenie w systemie JIRA.
  • DAK na podstawie ww. informacji zamyka zgłoszenie w systemie WYKONAWCY.