Procedura zgłaszania błędów

 • ZGŁASZAJĄCY wypełnia formularz zgłoszeniowy w JIRA
 • ZGŁASZAJĄCY w formularzu określa priorytet błędu:
  • Awaria – Zgłoszeniu nadawany jest priorytet 1, jeśli problem ma bardzo poważne konsekwencje dla normalnych operacji gospodarczych i nie można wykonywać pilnych prac o kluczowym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa Zamawiającego. Następuje to na ogół w następujących okolicznościach: całkowita awaria systemu, zakłócenia w działaniu głównych funkcji systemu SAP w Systemie produktywnym.
  • Błąd – Zgłoszeniu nadawany jest priorytet 2, jeśli problem ma poważny wpływ na normalne operacje gospodarcze w Systemie produktywnym i nie można wykonywać niezbędnych zadań. Jest to spowodowane nieprawidłowościami lub brakiem działania funkcji systemu SAP, które są wymagane do wykonywania tych transakcji i/lub zadań.
  • Usterka
 • DAK na podstawie wypełnionego formularza JIRA zakłada zgłoszenie w systemie obsługi zgłoszeń WYKONAWCY
 • DAK monitoruje zgłoszenia w systemie obsługi zgłoszeń WYKONAWCY.
 • ZGŁASZAJĄCY błąd powinien reagować na zmiany w zgłoszeniu, komunikaty o zmianach są przekazywane automatycznie drogą mailową.
 • DAK wgrywa poprawki przygotowane przez WYKONAWCĘ na środowiska UW (testowe, produkcyjne).
 • Po usunięciu nieprawidłowości ZGŁASZAJĄCY weryfikuje na środowisku testowym, że błąd został usunięty i potwierdza to w JIRA rozwiązując zgłoszenie.
 • Po wgraniu poprawki na środowisko produkcyjne ZGŁASZAJĄCY zamyka zgłoszenie w JIRA.
 • DAK na podstawie ww. informacji zamyka zgłoszenie w systemie WYKONAWCY.