Zmiana hasła

 Procedura zgłaszania wniosków o zmianę hasła do portalu samoobsługi pracowniczej ESS do zespołu SAP-DAK

  • ZGŁASZAJĄCY wypełnia formularz zgłoszeniowy * w JIRA uzupełniając login do systemu.
  • DAK na podstawie wypełnionego formularza nadaje hasło pierwotne, a następnie zamyka zgłoszenie.
  • ZGŁASZAJĄCY otrzymuje e-mail z informacją o statusie realizacji zgłoszenia wraz z niezbędnymi informacjami potrzebnymi do zalogowania się do systemu.


* Wymagane logowanie kontem Active Directory – W przypadku braku takiego konta należy je aktywować poprzez zmianę hasła na stronie https://mojekonto.uw.edu.pl/